Categories
Blog

Thank you for attending Cinemaissí 2020!

Thank you for attending Cinemaissí 2020!

Thank you everyone for attending the 15th edition of Cinemaissí!

This year Cinemaissí explored a new way to produce a film festival and you, our lovely audience, showed us that it doesn’t matter how Cinemaissí is organized – the only thing that matters is our mutual love for Latin American film and culture.

This year Cinemaissí was mainly an online festival with few limited onsite screenings at Cultural Centre Caisa. We were delighted to see that the our viewing numbers remained the same as in 2019, which not only indicates a valuable interest from you towards a carefully curated selection of the best Latin American cinema but also it is a valuable expression of your support for the Cinemaissí community.

Despite the circumstances, our onsite festival at Caisa had more than 300 visitors and four out of the six screenings were sold out. At the online festival, the films were viewed more than 1,800 times, which means that this year’s program had more than 2000 views in total! Especially the online festival passes were a popular item – it is wonderful to see that our audience wants to dive into the world of Cinemaissí and experience it to the fullest. The online festival came with one amazing advantage, everyone in Finland could travel to Latin America with us. Our online platform gained the most viewers in the region of Uusimaa but also people from e.g. Tampere, Turku, Pori and Oulu visited Cinemaissí and enjoyed our film selection.

Your feedback means everything to us, especially this year when we are learning how to organize an online festival. We want to improve our concept of an online festival to be even better and more functioning. Leave us feedback in the comments or in our social media.

See you next year! Cinemaissí 2021 is organized October 20th-24th 2021. 

 

Cinemaissí 2020 was made possible with the support of TAIKE, City of Helsinki and the Ibero-American Institute of Finland, and with the collaboration ARMA Alliance and Embassies of Mexico, Brazil, Uruguay and Chile in Finland.

Categories
Blog

Enjoy the festival safely

Enjoy the festival safely

Cinemaissi always wants to offer our audience the best experience possible. That means great films, positive spirits and looking after each other. 

We are selling at very limited capacity to allow for safe-distancing in the theatre. We respect the recommendations of Caisa Cultural Center and therefore recommend the use of masks and hand sanitizer, which will be available at the festival site. Read more about safety in Caisa’s events here.

Cinemaissi takes into account the health of all its visitors and staff by following the up-to-date recommendations set out by THL.

If you feel ill or have any symptoms, stay at home and enjoy the movies from your sofa!

If you have bought a ticket to the on-site screenings but get sick or exposed to Corona, you can request a replacement of your on-site ticket to an online screening ticket via this form. The change has to be requested 2 hours before the start of the screening.

All movies in the program can be watched from the comfort of your home, wherever you are in Finland. Panel discussions will be held in the theatre and live-streamed on our Facebook page.

Welcome to the festival! Enjoy your cinematic holiday!

Nautitaan festivaalista turvallisesti

Cinemaissi haluaa aina tarjota yleisölle parhaan mahdollisen kokemuksen. Tämä tarkoittaa mahtavia elokuvia, positiivista henkeä ja toisista huolehtimista.

Myymme paikkoja hyvin rajoitetusti, jotta voimme säilyttää turvaetäisyydet saleissa. Noudatamme Caisa kulttuurikeskuksen ohjeistusta, jonka mukaan maskien ja käsidesin käyttö on erittäin suositeltavaa. Niitä löytyy festivaalipaikalta. Lisätietoa turvallisuudesta Caisan tapahtumissa saat täältä.

 Cinemaissi huomioi kaikkien vierailijoiden sekä henkilökunnan terveydestä noudattamalla THL:n ajankohtaisimpia suosituksia.

Jos tunnet itsesi sairaaksi tai jos sinulla mitään oireita, pysythän kotona ja nautit elokuvistamme sohvalta käsin.

Jos olet ostanut lipun Caisan näytöksiin mutta sairastut tai olet alistustunut koronavirukselle, voit pyytää lipun korvaamista online-lipulla tämän lomakkeen kautta. Pyyntö lipun muutoksesta tulee tehdä 2 tuntia ennen näytöksen alkamista. 

Kaikki ohjelman elokuvat ovat mukavasti nähtävillä kotonasi missä päin Suomea oletkin. Paneelikeskustelut järjestetään teatterissa ja ne suoratoistetaan Facebook-sivullamme.

Tervetuloa festivaalille! Rentouttavaa aikaa elokuvien parissa!

Disfruta el festival de forma segura

Cinemaissi siempre quiere ofrecer a nuestro público la mejor experiencia posible. Esto significa grandes películas, espíritus positivos y cuidarnos unos a otros.

Estamos vendiendo a capacidad muy limitada para permitir un distanciamiento seguro en el teatro. Respetamos las recomendaciones del Centro Cultural Caisa. Recomendamos el uso de mascarillas y desinfectante de manos, que estarán disponibles en el lugar del festival. Lea más sobre la seguridad en los eventos de Caisa aquí.

Cinemaissi toma en cuenta la salud de todos sus visitantes y personal siguiendo las recomendaciones actualizadas establecidas por THL.

Si te sientes mal o tienes algún síntoma, ¡quédate en casa y disfruta de las películas desde tu sofá!

Si has comprado un boleto para las proyecciones en Caisa, pero te enfermas o has sido expuesto a la coronavirus, puedes solicitar un reemplazo de tu entrada. Puedes cambiar tu entrada para una entrada en el programa en línea. El cambio debe solicitarse 2 horas antes del inicio de la proyección a través de este formulario. 

Todas las películas del programa se pueden ver desde su hogar en cualquier lugar en Finlandia. Los paneles de discusión son organizadas en el teatro y se transmitirán en vivo en nuestra página de Facebook.

¡Bienvenidos al festival! ¡Disfruta de tus vacaciones cinematográficas!

Desfrute o festival com segurança

Cinemaissí sempre quer oferecer ao nosso público a melhor experiência possível – filmes ótimos, espírito positivo e cuidar uns dos outros.

Vendemos ingressos com capacidade muito limitada para poder manter a distância de segurança no cinema. Respeitamos as recomendações do Centro Cultural Caisa e, portanto, recomendamos o uso de máscaras e antisséptico para as mãos (disponível no local do festival). Mais informação sobre a segurança nos eventos de Caisa aqui.

Cinemaissí toma em consideração a saúde de todos os visitantes e o pessoal seguindo as atualizadas recomendações estabelecidas por THL.

Se você se sentir doente ou tiver qualquer sintoma, fique em casa e desfrute dos filmes no seu sofá!

Se você comprou bilhetes para as sessões em Caisa mas adoeceu, ou foi exposto ao coronavírus, você pode solicitar uma mudança de bilhetes. Você pode alterar seu bilhete para um ingresso no programa online. A mudança deve ser solicitada 2 horas antes do início da respectiva sessão em Caisa, através deste formulário.

Todos os filmes no programa podem ser vistos no conforto da sua própria casa, onde quer de esteja na Finlândia. Painéis de discussão serão organizados no cinema e transmitidos em direto na nossa página de Facebook.

Bem-vindo ao festival! Desfrute das suas férias cinematográficas!

Categories
Drama Fiction

Los Lobos

Los Lobos

‘The Wolves’
Country:
Mexico, USA
Year: 2019
Director: Samuel Kishi
Duration: 95min
Language: Español
Subtitles: English
Genre: fiction, drama
Age limit: 12

ONLINE + ON-SITE

Watch anytime during the festival in FesthomeTV

This movie has on-site screenings in Caisa

Wednesday 21.10 at 18.00

Saturday 24.10 at 18.00

This film is supported by
the Embassy of Mexico 
in Finland. 

Trailer

Synopsis

Together with their mother Lucia, the brothers Max and Leo have just crossed the border from Mexico into the United States in search of a better life. But it is not easy for them in their new home. While waiting for Lucia to return from working many jobs, the kids build an imaginary universe and contemplate their mom’s promise of going to Disneyland, their land of dreams.

“An absorbing coming-of-age story about migrant life through the prism of its most innocent figures….Guided by a winsome pop soundtrack and unhurried camerawork, their experiences develop into an entrancing, unpredictable journey” (Eric Kohn, Indiewire) “brutally honest and yet poetic, melancholic and full of hope.” (Berlinale)

Yhdessä äitinsä Lucian kanssa, veljekset Max ja Leo ovat juuri ylittäneet Meksikon rajan Yhdysvaltoihin paremman elämän toivossa. Elämä uudessa kotimaassa ei kuitenkaan ole heille helppoa. Odottaessaan Lucian paluuta pitkiltä työpäiviltä, lapset rakentavat kuvitteellisen universumin, jossa he suunnittelevat äitinsä lupausta mennä Disneylandiin, heidän unelmiensa maahan.

”Mukaansatempaava kasvutarina siirtolaisten elämästä kaikkein haavoittuvaisimpien silmälasien läpi… Mahtavan pop-ääniraidan ja kiireettömän kamerantyön ansiosta heidän kokemuksistaan ​​kehittyy kiehtova, arvaamaton matka.” (Eric Kohn, Indiewire) ”Brutaalin rehellinen ja jopa runollinen, melankolinen ja täynnä toivoa.” (Berlinale)

Junto a su madre Lucía, los hermanos Max y Leo cruzan la frontera de México a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Sin embargo, la vida en su nuevo hogar no parece ser tan fácil . Mientras esperan que Lucía -que intenta sacar a su familia adelante haciendo varios trabajos a la vez- vuelva a casa, los niños construyen un universo imaginario y contemplan la promesa de su madre de ir a Disneyland, el lugar de sus sueños.

“Una fascinante historia sobre el crecimiento personal en la vida de los inmigrantes a través de los ojos de sus figuras más inocentes … Guiada por una maravillosa banda sonora y un trabajo de cámara pausado, sus experiencias se convierten en un viaje fascinante e impredecible.” (Eric Kohn, Indiewire) “Brutalmente honesta y, sin embargo, poética, melancólica y llena de esperanza”. (Berlinale)

Juntamente com a sua mãe Lucia, os irmãos Max e Leo acabam de atravessar a fronteira do México aos Estados Unidos, a procura de uma vida melhor. Mas a vida também não é fácil na sua nova casa. Enquanto esperam que a Lucia volte dos múltiplos trabalhos, os meninos criam um universo imaginário e contemplam a promessa da mãe de irem para o Disneyland, o seu mundo de sonhos.

“Uma história de amadurecimento fascinante sobre a vida de migrantes, vista através duma prisma das figuras mais inocentes dela… Acompanhado por uma encantadora banda sonora de pop e uma câmara sem pressa, as suas experiências evoluem para uma viagem hipnotizante e imprevisível.” (Eric Kohn, Indiewire) “Brutalmente honesto mas também poético, melancólico e cheio de esperança.” (Berlinale)

Expert review

“¿Ya vamos a Disney? – When do we go to Disneyland?, the brothers ask their mother once they have settled in one of the immigrant suburbs of the city. The Disneyland of their dreams is thousands of miles away. Equally far away seems to be the family’s dignified life.”

– Maija Salmi

Film

You will find the film here on the festival week 21-25.10.2020.


Los Lobos is available online throughout the festival.

Categories
Drama Fiction

Piola

Piola

Country: Chile
Year: 2019
Director: Luis Alejandro Pérez
Duration: 100min
Language: Español
Subtitles: English
Genre: fiction, drama
Age limit: 16 

ONLINE

Watch anytime during the festival in FesthomeTV

Trailer

Synopsis

Piola is a story about three young Chileans. Martin and Charly spend their time making rap music. One night they find a weapon, while a girl loses her dog. Although seemingly unrelated, these stories are intimately linked, telling the difficult passage from adolescence to adulthood.

“A rap-fueled coming of age tale — Through a series of subplots, the film also touches on issues of race, class, immigration and the near-unbreakable bonds between close friends.” (Jamie Lang, Variety)

Piola on tarina kolmesta nuoresta chileläisestä. Martin ja Charly viettävät aikaansa tehden rap-musiikkia. Eräänä yönä he löytävät aseen, kun samanaikaisesti eräs tyttö menettää koiransa. Vaikka nämä kaksi tarinaa vaikuttavat täysin irrallisilta toisistaan, ne kuitenkin liittyvät läheisesti yhteen kertoen vaikeasta siirtymisestä murrosiästä aikuisuuteen.

”Rapilla maustettu kasvutarina — monien juonenkäänteiden kautta, elokuva koskettaa myös rotu-, luokka- ja siirtolaisuuskysymyksiä sekä lähes rikkomattoman läheisiä ystävyyssuhteita.” (Jamie Lang, Variety)

Piola es una historia sobre tres jóvenes chilenos. Martín y Charly pasan su tiempo haciendo rap. Una noche encuentran un arma mientras una niña pierde a su perro. Aunque aparentemente no tienen relación, estas historias están íntimamente ligadas y cuentan el difícil pasaje de la adolescencia a la adultez.

“Una historia de crecimiento impulsada por el rap: A través de una serie de subtramas, la película también aborda cuestiones de raza, clase, inmigración y los lazos casi inquebrantables entre amigos cercanos.” (Jamie Lang, Variety)

Piola é uma história de três jovens chilenos. Martin e Charly passam o seu tempo livre a fazer música rap. Uma noite encontram uma arma quando uma menina perde o seu cão. Embora não pareçam relacionadas, estas histórias são intimamente ligadas e contam a difícil passagem da adolescência à vida adulta.

“Uma história de amadurecimento alimentada pelo rap — Através de uma série de sub-enredos, o filme também aborda questões de raça, classe, imigração e os laços quase inquebráveis entre amigos íntimos.” (Jamie Lang, Variety)

Expert review

“Rap music has an exceptional capacity to transform and adapt itself to any culture and become a localized entity. Even if I might not be familiar with the local scene in Santiago de Chile, I instantly recognize this culture in Piola as my own.”

– Paleface

Film

You will find the film here on the festival week 21-25.10.2020.


Piola is available all of the festival week.

Categories
Drama Fiction

Miriam miente

Miriam miente

‘Miriam lies’
Country:
 Dominican Republic, Spain
Year: 2018
Directors: Natalia Cabral and Oriol Estrada
Duration: 90min
Language: Español
Subtitles: English
Genre: fiction, drama
Age limit: 12

ONLINE + ON-SITE

Watch anytime during the festival in FesthomeTV

This movie has an on-site screening in Caisa

Thursday 22.10 at 17.00

This is film is supported by ARMA Alliance.

Trailer

Synopsis

A quiet middle class world of good intentions begins to crumble when fourteen-year-old Miriam meets her internet boyfriend. While her family and friends prepare for her a traditional fifteen birthday party, Miriam doesn’t know how to explain that her boyfriend is black.

Hyviä tarkoitusperiä täynnä oleva keskiluokkainen maailma alkaa murentua kun 14-vuotias Miriam tapaa nettipoikaystävänsä. Sillä aikaa kun hänen perheensä ja ystävänsä valmistelevat hänelle perinteistä 15-vuotisjuhlaa, Miriam ei tiedä miten selittää, että hänen poikaystävänsä on musta.

Un tranquilo mundo de clase media comienza a desmoronarse cuando Miriam, de catorce años, conoce a su novio de internet. Mientras su familia y amigos le preparan una tradicional fiesta de quince años, Miriam no sabe cómo explicar que su novio es negro.

O mundo quieto e cheio de boas intenções de uma classe média começa a desmoronar quando Miriam, de 14 anos, conhece seu namorado virtual. Enquanto a família e os amigos de Miriam preparam sua festa tradicional de quinze anos, Miriam pensa em que como dizer que seu namorado é negro.

l0yze3.tif@3x

Cinema in Conversation

The Anti-Racism Media Activist Alliance joins Cinemaíssi for a Cinema in Conversation about ‘Latin American Racism in Films: From Lived Experience to Anti-Racism Action’.

The discussion follows the screening of Complexos and Miriam Miente on Thursday 22.10 at 19.00.

Expert review

“None of the characters in Miriam Miente speak the word “racism”, but racism oozes in the conversations about beauty and love; in the moments of uncomfortable silence and abrupt changes in conversation.”

– Leonardo Custódio

Film

You will find the film here on the festival week 21-25.10.2020.


Miriam Miente is available all of the festival week.

Categories
Documentary

El campeón del mundo

El campeón del mundo

‘Champion of the World’
Country:
 Uruguay
Year: 2019
Directors: Guillermo Madeiro and Federico Borgia
Duration: 79min
Language: Español
Subtitles: English
Genre: documentary
Age limit: 12

ONLINE

Watch anytime during the festival in FesthomeTV

Supported by the Embassy of Uruguay in Finland. 

Trailer

Synopsis

Today, he keeps socks in sports nutrition packaging. He can hardly make ends meet, sometimes he plays the piano, but taking care of his teenage son has become the essence of his life. He is a former bodybuilding champion – a man in crisis torn between his adventurous past and unsure future. He has been left with a serious kidney disease after his sports career, but Antonio Osta has not said his last word yet. The authors of the documentary capture a complex relationship between the father and the son; asking valid questions about the meaning of masculinity and strength.

Nykyään hän pitää sukkia urheiluravinnepakkauksissaan. Hänen tulonsa tuskin riittävät elämiseen. Joskus hän soittaa pianoa, mutta teini-ikäisen poikansa kasvattamisesta on tullut hänen elämänsä tärkein asia. Hän on entinen kehonrakentaja – kriisissä oleva mies, joka tasapainottelee värikkään menneisyytensä ja epävarman tulevaisuutensa välillä. Urheilu-uransa jälkeisestä vakavasta munuaissairaudesta kärsivä Antonio Osta ei ole vielä sanonut viimeistä sanaansa. Dokumentissa kuvataan onnistuneesti isän ja pojan monimutkaista suhdetta, ja pohditaan niin maskuliinisuuden kuin fyysisen voimankin merkitystä.

Hoy en día, guarda sus calcetines en envases de nutrición deportiva. Apenas puede llegar a fin de mes y a veces toca el piano, pero cuidar a su hijo adolescente se ha convertido en la esencia de su vida. Él es un excampeón de fisiculturismo, un hombre en crisis, dividido entre su pasado aventurero y su futuro incierto. Se ha quedado con una grave enfermedad renal tras su carrera deportiva, pero Antonio Osta aún no ha dicho su última palabra. Los autores del documental capturan una relación compleja entre el padre y el hijo – haciendo preguntas válidas sobre el significado de la masculinidad y la fuerza.

Hoje em dia ele mantém suas meias juntas aos seus suplementos esportivos. O dinheiro mal dá para pagar as contas. Às vezes ele toca piano, mas cuidar de seu filho adolescente se tornou sua prioridade. Ele é um fisicoculturista profissional – um homem que questiona seu passado aventuroso e futuro incerto. Depois de sua carreira esportiva ele acabou sendo diagnosticado com uma doença renal, mas Antonio Osta ainda não se decidiu. Os autores do documentário capturam uma complexa relação entre pai e filho; levantando questões relevantes sobre como a masculinidade e força são vistas.

Film

You will find the film here on the festival week 21-25.10.2020.


El campeón del mundo is available all of the festival week.

Categories
Documentary

Complexos

Complexos

‘Complexes’
Country: 
Brazil
Year: 2020
Director: JV Santos
Duration: 26min
Language: Português
Subtitles: English
Genre: documentary
Age limit: 16

ONLINE + ON-SITE

Watch anytime during the festival in FesthomeTV

This movie has an on-site screening in Caisa

Thursday 22.10 at 17.00

Synopsis

The short documentary ‘Complexos‘ features intimate and emotional views on how residents of favelas in Rio de Janeiro use media and arts to raise their voices and act for justice, dignity and respect. ‘Complexos’ is part of a collaborative process between the Finland-based Anti-Racism Media activism Alliance (ARMA Alliance) and the favela-based audiovisual collective Cafuné na Laje.

‘Complexos’ was made possible by the financial support of the Ella and Georg Ehrnrooth Foundation (Finland) and Kone Foundation (Finland).

Lyhyt dokumenttielokuva Complexos esittelee intiimin ja koskettavan tarinan siitä, miten Rio de Janeiron favelojen asukkaat käyttävät mediaa ja taidetta äänensä esiintuomiseen sekä taisteluun oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon ja kunnioituksen puolesta. Complexos on osa suomalaisen Anti-Racism Media Activism Alliancen (ARMA Alliance) ja favelataustaisen kollektiivin Cafuné na Laje:n yhteistyöprojektia.

Complexos-elokuvan tekemisen ovat rahoittaneet Ellan ja Georg Ehrnroothin sekä Koneen säätiöt.

El corto documental ‘Complexos’ presenta diferentes puntos de vista, íntimos y emocionales, sobre cómo los residentes de las favelas de Río de Janeiro utilizan los medios de comunicación y las artes para alzar la voz y actuar por la justicia, la dignidad y el respeto. ‘Complexos’ es parte de un proceso de colaboración entre la Anti-Racism Media Activism Alliance (ARMA Alliance), con base en Finlandia, y el colectivo audiovisual Cafuné na Laje, con base en las favelas de Río de Janeiro.

‘Complexos’ pudo ser realizado gracias al apoyo financiero de la Fundación Ella & Georg Ehrnrooth (Finlandia) y a la Fundación Kone (Finlandia).

O documentário em curta-metragem, Complexos, retrata de um modo sensível e intimista perspectivas diferentes de como residentes de favelas no Rio de Janeiro usam a mídia e as artes para lhes dar mais visibilidade – lutando por justiça, dignidade e respeito. Complexos faz parte de um projeto colaborativo entre a associação de mídia ativista, e de cunho anti-racista sediada na Finlândia (ARMA Alliance) e a cooperativa audiovisual fundada na favela, Cafuné na Laje.

A concretização do documentário se dá graças ao apoio financeiro da Fundação Ella e Georg Ehrnrooth e da Fundação Kone, ambas finlandesas.

l0yze3.tif@3x

Cinema in Conversation

The Anti-Racism Media Activist Alliance joins Cinemaíssi for a Cinema in Conversation about ‘Latin American Racism in Films: From Lived Experience to Anti-Racism Action’.

The discussion follows the screening of Complexos and Miriam Miente on Thursday 22.10 at 19.00.

Film

You will find the film here on the festival week 21-25.10.2020.


Complexos is available all of the festival week in a combined screening with Miriam Miente

Categories
Documentary

Las Sembradoras de Vida

Las Sembradoras de Vida

‘Mothers of the Land’
Country: Peru
Year: 2019
Directors: Diego y Alvaro Sarmiento
Duration: 74min
Language: Español, Quechua
Subtitles: English
Genre: documentary
Age limit: 12

ONLINE

Watch anytime during the festival in FesthomeTV

Trailer

Synopsis

Mothers of the Land accompanies five women from the Andean highlands in their daily struggle to maintain a traditional and organic way of working the land. In the context of an ever-growing industrialization of agriculture and climate change, it is women who, connected to earth through bounds of sisterhood, take on the role of protectors and pass down the teachings to the next generation.

Mothers of the Land premiered at the 69 Berlin Film Festival and was produced by HDPERU: an indigenous film collective, focused on the defense of native peoples’ rights and environmental conservation in the Andes and the Amazon of Peru.

Mothers of the Land seuraa viittä naista ja heidän päivittäistä selviytymistaisteluaan Andien ylängöillä. Maatalouden kasvavan teollistumisen sekä ilmastonmuutoksen paineessa naiset – joilla on sekä taloudellinen että henkinen side viljelemäänsä maahan – pyrkivät ylläpitämään perinteisiä työskentelytapojaan sekä välittämään oppinsa seuraaville sukupolville.

Mothers of the Land sai ensi-iltansa 69. Berlin Film Festivaaleilla, ja sen on tuottanut HDPERU, alkuperäiskansojen oikeuksien puolustamiseen ja ympäristönsuojeluun Perun Andeilla ja Amazonilla keskittynyt elokuvakollektiivi.

Sembradoras de Vida sigue a cinco mujeres del altiplano andino en su lucha diaria por mantener una forma tradicional y orgánica de cultivar la tierra. Con una creciente industrialización de la agricultura y el cambio climático, son estas mujeres quienes, conectadas a la tierra a través de los enlaces de la hermandad, tienen que asumir el papel de protectoras y pasar sus enseñanzas a la próxima generación.

Sembradoras de Vida se estrenó en el 69.° Festival de Cine de Berlín y fue producida por HDPERU, un colectivo de cine indígena enfocado en la defensa de los derechos de los pueblos nativos y en la conservación del medio ambiente en los Andes y en la Amazonía del Perú.

Mothers of the Land (‘As Semeadoras da Vida’) acompanha cinco mulheres dos altiplanos andinos na sua luta diária de manter a maneira tradicional e orgânica de trabalhar a terra. No contexto da crescente industrialização da agricultura e do câmbio climático, são as mulheres conectadas à terra por laços de irmandade que assumem o papel de protetoras e passam os ensinos à próxima geração.

Mothers of the Land estreou no 69 Berlin Film Festival e foi produzido por HDPERU, um coletivo de filme indígena, enfocado na defensa dos direitos de povos nativos e na proteção ambiental nos Andes e na Amazônia peruana.

Film

You will find the film here on the festival week 21-25.10.2020.


Sembadoras de Vida is available all of the festival week.

Categories
Documentary

Colombia fue nuestra

Colombia fue nuestra

‘Colombia in my Arms’
Country: Finland, France, Norway, Denmark
Year: 2020 
Directors: Jenni Kivistö and Jussi Rastas
Duration: 91min
Language: Español
Subtitles: English
Genre: documentary
Age limit: 16

ONLINE + ON-SITE

Watch anytime during the festival in FesthomeTV

 

This movie has on-site screenings in Caisa

Saturday 24.10 at 14.00

Sunday 25.10 at 19.00

Trailer

Synopsis

The much celebrated peace agreement runs Colombia into chaos. Ernesto is one of many leftist FARC guerrillas that want to fight for a better society, but this time by political means. A passionate right-wing politician and a descendant of Spanish conquistador both want to rescue the country from the FARC terrorists. The farmers cultivating coca could escape poverty, but only if the agreement is respected.

While Colombia faces a crucial opportunity for change, these characters balance at the edge of their morals. Many think the war is senseless, but are willing to take justice into their own hands if necessary – even at the cost of peace. What happens to a very fragile peace in an unequal country, if doing the ‘wrong’ thing may the only means of struggle?

Ylistetty rauhansopimus ajaa Kolumbian kaaokseen. Ernesto on yksi monista vasemmistolaisen FARC-liikkeen sissitaistelijoista, jotka haluavat taistella paremman yhteiskunnan puolesta, mutta tällä kertaa poliittisin keinoin. Intohimoinen oikeistopoliitikko ja espanjalaisen konkistadorin jälkeläinen haluavat molemmat pelastaa maan FARCin terroristeilta. Kokan kasvattajat voisivat paeta köyhyyttä, mutta vain, jos sopimusta noudatetaan.

Samalla kun Kolumbialla on mahdollisuus muutokseen, nämä henkilöt tasapainoilevat moraalinsa rajamailla. Monet ajattelevat, että tämä sota on järjetön, mutta ovat valmiit ottamaan oikeuden omiin käsiinsä jos niin on tarpeen – jopa rauhan kustannuksella. Mitä tapahtuu hauraalle rauhalle todella epätasa-arvoisessa maassa, jos ‘väärän’ tekeminen on ainoa mahdollisuus taistella.

El celebrado acuerdo de paz lleva a Colombia al caos. Ernesto es uno de los muchos guerrilleros de izquierda de las FARC que quieren luchar por una sociedad mejor, pero esta vez por medios políticos. Un apasionado político de derecha y descendiente del conquistador español quiere rescatar al país de los terroristas de las FARC. Los cultivadores de coca podrían escapar de la pobreza, pero solo si se respeta el acuerdo.

Si bien Colombia enfrenta una oportunidad crucial para el cambio, estos personajes se equilibran al borde de su moral. Muchos piensan que la guerra no tiene sentido, pero están dispuestos a tomar la justicia en sus propias manos si es necesario, incluso a costa de la paz. ¿Qué sucede con una paz muy frágil en un país desigual, si hacer lo “incorrecto” puede ser el único medio de lucha?

O celebrado acordo de paz leva a Colômbia ao caos. Ernesto é um dos muitos guerrilheiros esquerdistas de FARC que querem lutar por uma sociedade melhor, mas esta vez por meios políticos. Um apaixonado político de direita e um descendente de um conquistador espanhol querem salvar o pais dos terroristas de FARC. Os cultivadores de coca poderiam escapar a pobreza mas só se o acordo for respeitado.

Enquanto a Colômbia enfrenta uma crucial oportunidade de mudança, estes caracteres balançam na beira dos seus morais. Muitos acham que a guerra não tem sentido mas estão dispostos a tomar a justiça nas suas próprias mãos se for necessário – ainda à custa da paz. Que passará a uma paz muito frágil num pais desigual se fazer o “incorreto” pode ser a única maneira de lutar?

l0yze3.tif@3x

Cinema in Conversation

Directors Jenni Kivistö and Jussi Rastas join for a Cinema in Conversation -panel discussion after an on-site screening on Saturday 24.10 at 16.00. 

The panel organized in collaboration with Maailman Kuvalehti reflects on responsible journalism and film-making.

Film

You will find the film here on the festival week 21-25.10.2020.


Colombia in my Arms is available all of the festival week.

Categories
Drama Fiction

Yo, imposible

Yo, Imposible

CountryVenezuela, Colombia
Year: 2018
Director: Patricia Ortega
Duration: 97min
Language: Español 
Subtitles: English
Genre: fiction, drama
Age limit: 16

ONLINE + ON-SITE

 

 Thursday 22.10 at 18-21 in FesthomeTV

 

 Saturday 24.10 at 17-20 in FesthomeTV

 

 Sunday 25.10 at 17-20 in FesthomeTV

This movie has an on-site screening in Caisa

Sunday 25.10 at 15.00

Trailer

Synopsis

Ariel is a young dressmaker whose first intimate encounter with a boy proves to be an extremely painful experience. After a medical visit, she obtains a dubious diagnosis. Tenaciously digging into her past, Ariel discovers she was indeed born different and underwent several surgeries as a baby to be turned fully into a female. This truth immerses her in the path to find forgiveness and freedom.

Ariel on nuori ompelija, jonka ensimmäinen intiimi kohtaaminen pojan kanssa osoittautuu erittäin kivuliaaksi kokemukseksi. Lääkärikäynnin jälkeen hän saa kyseenalaisen diagnoosin. Ariel kaivelee menneisyyttään itsepintaisesti ja saa selville, että olikin syntynyt erilaisena. Hän on käynyt vauvana läpi useita leikkauksia, joilla hänestä tehtiin nainen. Tämän totuuden selviäminen vie hänet matkalle etsimään anteeksiantoa ja vapautumista.

Ariel es una joven sastre, cuyo primer encuentro íntimo con un chico resulta ser una experiencia extremadamente dolorosa. Tras una visita médica, recibe un diagnóstico poco concluyente. Indagando tenazmente en su pasado, Ariel descubre que nació diferente y fue sometida a varias cirugías cuando era bebé para convertirse en una mujer. Este descubrimiento la lleva a una busqueda de perdón y libertad.

Ariel é uma jovem costureira, cuja primeira relação sexual com um garoto se mostrou poder ser dolorosa. Depois de uma consulta ao médico ela obtém um diagnóstico duvidoso. Após persistentemente fuçar seu passado, Ariel descobre que na verdade ela nasceu diferente, e que passou por várias cirurgias enquanto bebê a fim de ser transformada num corpo inteiramente feminino. Essa descoberta a faz mergulhar num processo de perdão e libertação.

Expert review

“Intersex representation in cinema has been practically non-existent, until the turn of the millennium. – – – Being Impossible helps spread the awareness of damaging procedures.”

– Aikku Meura, activist

“Intersukupuolisuuden edustus elokuvissa on ollut lähestulkoon olematonta vuosituhannen vaihteeseen saakka. – – – ’Yo Imposible’ auttaa levittämään tietoisuutta vahingollisista toimenpiteistä.”

– Aikku Meura, aktivisti

“La representación intersexual en el cine ha sido prácticamente inexistente, hasta el advenimiento del milenio….Yo imposible ayuda a difundir la conciencia sobre estos procedimientos dañinos.”

– Aikku Meura, Activista

“A representação da intersexualidade no cinema praticamente não existia, até a virada do milênio. – – – Eu, Impossível ajuda a disseminar a consciência sobre os procedimentos prejudiciais.”

-Aikku Meura, Ativista

Film

You will find the film here on the festival week 21-25.10.2020.


Yo, imposible has two screenings. You can see the film on Thursday 22.10. at 18-21 and Saturday 24.10 at 17-20.